Regels voor de vaart op alle binnenwateren

Titel Inhoud
Binnenvaartwet
(BVW)

De basis voor de regelgeving voor binnenschepen, certificaten en vaarbewijzen. De orginele tekst uit de Staatscourant kunt u hier downloaden.
De binnenvaartwet is aangepast door de invoeringswet binnenvaartwet. De orginele tekst uit de staatscourant kunt u hier downloaden.
Deze aanpassingen zijn in de bestanden op deze website verwerkt.

Binnenvaartbesluit
(BVB
)
Uitwerking van de Binnenvaartwet.
De orginele tekst uit de Staatscourant kunt u hier downloaden.
Binnenvaartregeling (BVR) De binnenvaartregeling, verdere uitwerking van de binnenvaartwet.
De orginele tekst uit de Staatscourant kunt u hier downloaden.
De binnenvaartregeling wordt op deze website zoveel mogelijk actueel gehouden. De wijzigingen in de wetgeving staan in de bestanden "wijzigingen wetgeving [jaar]" te vinden onder de tab Regelgeving Algemeen.
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 1
Bijlage 1.1: Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995
(RosR 1995)
Bijlage 1.9: Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp)
De bijlagen 1.2 tm 1.8 zijn op 1 juli 2011 vervallen.
Bijlage 1.10: Minimum eisen Inland ECDIS apparatuur.
Bijlage 1.11 De tabel bestuurlijke boetes.
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 2
Model bewijsstuk historische vakbekwaamheid
BVR, bijlage 3.1 Aanvullende voorschriften voor passagiersschepen op zone 2
BVR, bijlage 3.2 Technische eisen voor Amsterdamse dekschuiten
BVR, bijlage 3.3 Technische eisen voor rondvaartboten van het Amsterdams grachtentype
BVR, bijlage 3.4 Technische eisen voor open rondvaartboten
BVR, bijlage 3.5 Technische eisen voor Skûtsjes
BVR, bijlage 3.6
tm 2010

Technische eisen voor veerponten.
BVR, bijlage 3.7
tm 2010

BVR, bijlage 3.7
na 1-1-2011
Technische eisen voor veerboten. Deze regelgeving is op
1 januari 2011 aangepast. In de lijsten voor de schepen is de laatste versie verwerkt.
BVR, bijlage 3.8 Technische eisen voor bunkerstations
BVR, bijlage 3.9 Technische eisen voor patrouillevaartuigen
BVR, bijlage 3.10 Model Certificaat Bunkerstations
BVR, bijlage 3.11 Pakketten van scheepstypen
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 4
Metingsvoorschriften
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 5
Bemanningsvoorschriften
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 6
Bijlage 6.1 Keuringsaanwijzingen en -eisen
Bijlage 6.2 Geneeskundige verklaringen
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 7
Bijlage 7.1 erkende vaarbewijzen
Bijlage 7.2 Bewijs van vakbekwaamheid en diploma's
Bijlage 7.3 Modellen vaarbewijzen
Bijlage 7.4 Model vrijstellingsbewijzen
Bijlage 7.5 Model ICC
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 8
Model Rijnvaartverklaring
BVR, bijlagen
Hoofdstuk 11
De boetetabel, tekst geldend op 1-6-2015
Zone 2 Duitsland
(oude vertaald tekst)
Uittreksel uit de Binnenschiffs - Untersuchungsordnung van 17 maart 1988
De nieuwe tekst in het Duits kunt u hier vinden.
Leidraad kleine veren Leidraad minimale nautische, technische en bemanningseisen voor fiets- en voetveren met een capaciteit van maximaal 12 passagiers. De eisen opgenomen in deze leidraad zijn een aanbeveling van het Landelijk Veren Platform, hierin ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Riviergemeenten