Sitemap

Nuttige website's

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) heeft onder andere de volgende taken:
- goedkeuring van technische standaarden op diverse gebieden, vooral met betrekking tot de schepen,
-  informatietechnologie en bemanningen, waarnaar de respectieve regelgevingen op Europees en internationaal niveau, met inbegrip van die van de Europese Unie en de CCR, zullen verwijzen voor hun toepassing;
- overleg over de uniforme uitleg en toepassing van de bedoelde standaarden, de methode voor de toepassing en implementatie van de voorziene procedures, de uitwisseling van informatie en de toezichthoudende mechanismen in de lidstaten;
- overleg over de afwijkingen en gelijkwaardigheid met betrekking tot de technische voorschriften voor bepaalde schepen;
- overleg over onderwerpen die prioritair zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, de bescherming van het milieu en andere belangrijke binnenvaartaspecten.

De Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) Onder "documenten die gedownload kunnen worden" zijn alle publicaties van de CCR te vinden. Niet alles is echter in het Nederlands vertaald.

Overheid.nl Hier kan men zoeken op alle regelgeving die na 1992 in de Staatscourant gepubliceerd is.
Het zoeken is echter lastig: als de zoekopdracht niet exact overeenkomt met de tekst op deze website wordt een publicatie niet gevonden.
De zoekopdracht "Rijnvaart" in de tekst onder "officiële publicaties" geeft veel bruikbare resultaten.

Eurlex De Europese regelgeving. Een publicatie is te vinden door "eenvoudig zoeken" te kiezen en hier het jaar en nummer van de publicatie in te voeren.

Inspectie Verkeer en Waterstaat (ILT) Hier vind u documenten ten behoeve van de binnenvaart, waaronder de bedrijven die door IVW aangewezen zijn om namens deze dienst keuringen te verrichten te vinden.

IACS De International Association of Classification Societies LTD.
Onder "Publications" zijn veel nuttige documenten te vinden. Vooral het deel over de kwaliteitseisen voor de scheepsbouw geeft veel informatie.

Elwis De website van de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (in het Duits). Veel informatie over de regelgeving op de Duitse binnenwateren.

DNV GL De regels voor de constructie en classificatie van schepen. Deel 2 gaat over binnenschepen.

De website van de IVR. Hier vind u alles over het Schade Preventie Onderzoek (SPO) waar de keuringen van de stuurmachine's een onderdeel van zijn.

NBKB Het Nederlands Bureau voor het Keuren van Binnenschepen. Hier vind u o.a. een lijst van de bij het NBKB aangesloten experts.

CBRB De website van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart.
Hierin vind u veel informatie over de zaken waar de CCR mee bezig is. In de nieuwsbrieven staan o.a. de ontwerp teksten voor toekomstige dienstaanwijzingen zoals de beleidsregel dubbelplaten op de scheepshuid.

BLN_Schuttevaer Een keten brede branche organisatie ván en vóór de binnenvaart. We zetten ons in voor specifieke belangen van ondernemers én collectieve behoeften van de sector

Beoordelen van lasfotos Op deze Engelse website wordt een duidelijke uitleg gegeven over de interpretatie en evaluatie van lasfoto's.

Gevaarlijke lading Deze website van de SDU geeft veel informatie op dit gebied.