Sitemap

Uitleg regelgeving binnenvaart

Toepassing van de Binnenvaartwet

Hierin vind u een overzicht van de wetsartikelen die invloed hebben op de toegang tot de markt, de certificaatplicht voor de schepen, de verplichting tot teboekstellen en meten, het vaarbewijs en de geneeskundige verklaring en de vaartijden en bemanningssterkte.

Overzicht van voorgeschreven alarmen

Een overzicht van de voorgeschreven alarmen op een binnenschip

Opschriften en stickers ADN

Extra opschriften en stickers op schepen voorzien van een CvG.

Overzicht emissie-eisen

Een uittreksel van de regelgeving voor de typekeuring van motoren bestemd voor de binnenscheepvaart en de structuur van de goedkeuringsnummers.

Geluidhinder en metingen


Overzicht geluidseisen

In het 1e stuk staat kort beschreven wat geluid is en in welke vormen geluid tot last kan zijn. Ook staat beschreven er vervolgens kan worden gedaan aan geluidshinder. In het 2e document wordt een overzicht van de geluidseisen volgens het ROSR en bijlage II van de richtlijn 2006/87/EG gegeven.

Bemanning van duwende schepen

In alle gevallen wordt onderscheid gemaakt in de uitrusting van het alleen varende schip en het duwende schip.
Bij het invullen van punt 47 van het certificaat wordt gebruik gemaakt van het bijgevoegde schema.

Informatie over de bunker overvulbeveiliging (BOB)

Praktische informatie over de invulling van artikel 8.05 van het ROSR en bijlage II, de bunkerovervulbeveiliging en de stekkerverbinding.