Sitemap

Stuurmachine's en boegschroeven

Wettelijke eisen voor stuurmachine's

Een overzicht van de wettelijke eisen voor stuurmachine's volgens het ROSR en bijlage II van de richtlijn 2006/87/EG.

De wijzigingen in ROSR, die op 1 april 2007 van kracht zijn en alle overgangsbepalingen en werkafspraken, zijn in dit stuk uitgewerkt.

Werkafspraken bediening boegschroeven

De werkafspraken die hierover tussen de werkgroep stuurmachine's en IVW gemaakt zijn.

Er worden voorbeelden uit de praktijk getoond.

Checklijst hoofdstuk 6 ROSR en Bijlage II

Een kort overzicht van de nieuwe eisen en overgangstermijn die hierop van toepassing is.

Hetzelfde document is ook in word formaat beschikbaar.

Overzicht overgangsbepalingen stuurmachine's

Een overzicht van alle overgangsbepalingen die van toepassing zijn op hoofdstuk 6 van het ROSR en bijlage II van de richtlijn 2006/87/EG.

Hetzelfde document is ook als een excel bestand beschikbaar.