Sitemap

Ik ben als scheepsbouwer afgestudeerd aan de HTS te Dordrecht.

Na ca. 10 jaar als assistent bedrijfsleider bij de scheepswerf en machinefabriek van Piet Smit Jr werkzaam te zijn geweest, ben ik in 1979 als expert in dienst getreden bij de Scheepvaartinspectie Binnenvaart. Na een inwerkperiode op kantoor, waarbij ik tekeningen en stabiliteitsberekeningen gekeurd heb, heb ik jarenlang binnenschepen gekeurd en de bouw van nieuwbouw schepen begeleid.

In 1982 kwam langzaam de automatisering op gang. Ik heb op eigen initiatief programma's geschreven ter ondersteuning van het werk. Dit heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot de rekenprogramma's Binnenvaart, waarmee ILT, voor zover mij bekend, nu nog steeds werkt en op deze website bij mij besteld kunnen worden.

Tussentijds heb ik deelgenomen aan een aantal automatiseringsprojecten van DGSM.

Hiervoor heb ik opleidingen verzorgd door Moret Ernst en Young gevolgd en kennis en ervaring opgedaan in het analyseren en beschrijven van werk processen en in het opzetten van relationele databases. Ik was de projectleider van het programma waarmee ILT de wetgeving toegankelijk gemaakt heeft: Experteasy, de voorloper van Shipcheck en I-check. ILT heeft onlangs besloten om I-check niet meer te gebruiken. Op hun website zijn nu uitsluitend koppelingen naar een aantal wetteksten beschikbaar, deze zijn niet bewerkt.

Van 1996 tot 2004 was ik de teamleider van de Rijn- en Binnenvaart van IVW, de opvolger vaan de Scheepvaartinspectie. Binnen deze functie heb ik ervaring opgedaan in het opzetten en auditten van kwaliteitssystemen.

Op 1 juli 2004 ben ik in het kader van een reorganisatie vervroegd uitgetreden.

In 2006 ben ik aangesteld als auditor bij het NBKB. In dit kader verzorg ik tevens opleidingen van de NBKB experts wat betreft de wet- en regelgeving.

Ik heb opleidingen verzorgd voor Lloyds register en Germanischer Lloyd waarin ik de experts die de werkzaamheden van IVW zullen gaan overnemen op de hoogte heb gebracht van de inhoud van de wetgeving. Bovendien heb ik beide klasse bureaus een opleiding voor het gebruik van het programma proefvaart gegeven. Hierin is o.a. het toetsen van de manoeuvreer-eigenschappen aan de regelgeving en het invullen van punt 15 van het certificaat behandeld.

 

Informatie over T.L.C. Molkenboer.