Sitemap

Informatie en ondersteuning

Overige documenten die bij het inspecteren en certificeren van schepen van belang kunnen zijn.

In de loop van de jaren heb ik veel informatie verzameld en op mijn website gezet, dit valt niet onder de afspraken die ik met het NBKB gemaakt heb en blijven dus beschikbaar.

Deze documenten hebben geen wetskracht. Alleen publicaties in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen hebben een officieel karakter.